Uwaga! Jesteś / byłeś MVP?

Chciałbyś dodać lub zmienić
dane na swój temat? Użyj
formularza kontaktowego

Jacek Światowiak

Jacek
Światowiak

Jacek Światowiak Absolwent Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Od 2002 roku wykładowca Technologii i Protokołów Sieciowych na Podyplomowym Studium Politechniki Gdańskiej. Jest współautorem skryptu dla studentów informatyki: „Protokoły IPv6 – Opis protokołów. Materiały do laboratorium”. Autor publikacji wydawnictwa HELION - Bezpieczeństwo środowiska Windows z wykorzystaniem Forefront Security. Wykładowca na PJWSTK w Gdańsku. Technologie: Forefront Aktualnei coraz bardziej Unified Communications /Exchange 2010 /OCS 2007 /Lync

Nominacje

2010-10 - 2016-10 (Office Servers and Services)