Uwaga! Jesteś / byłeś MVP?

Chciałbyś dodać lub zmienić
dane na swój temat? Użyj
formularza kontaktowego

Łukasz Foks

Łukasz
Foks

Łukasz Foks jest specjalistą w wielu dziedzinach a nagrodę MVP otrzymał w kategorii Windows Desktop Experience. Udziela się w kilku miejscach:
Jest zastępcą redaktora naczelnego portalu WSS.pl (gdzie pisze też artykuły)
Jest współtwórcą, liderem i prelegentem na spotkaniach grupy WGUiSW
Brał udział w Virtualization Community Launch (jako współorganizator)
Był prelegentem na wielu konferencjach: konferencji C2C, konferencji Microsoft Technology Review 2009 (dwukrotnie)
Jest autorem kilku artykułów na temat Windows Server na polskim portalu TechNet
Prowadzi bloga dotyczącego Windows Client i Windows Server

Nominacje

2009-10 - 2011-10 (Windows Desktop Experience)